Βίκος Cola | PLATINUM SPONSOR

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ Α.Ε.) είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών. Πρόκειται...

NIPPON-ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | SPONSOR

Ο Όμιλος Μαυρογένη αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στην Ευρώπη και έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή ή διανομή οικιακών συσκευών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Έχοντας ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων,...