ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Pantazopoulos
Γιώργος Πανταζόπουλος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
no-photo-staff
Ανδρέας Πολέμης
Αντιπρόεδρος
no-photo-staff
Φίλιππος Κότσης
Μέλος
no-photo-staff
Αντώνης Αντωνίου
Μέλος