Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ Περιστέρι αποτελείται από τους παρακάτω.

 

Γεώργιος Πανταζόπουλος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Πολέμης
Αντιπρόεδρος
Φίλιππος Κότσης
Μέλος

Αντώνης Αντωνίου
Mέλος