Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Ε Περιστερίου ΒΙΚΟΣ COLA αποτελείται από τους παρακάτω.

 

Γεώργιος Πανταζόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Πολέμης Ανδρέας
Αντιπρόεδρος
Φίλιππος Κότσης
Μέλος
Γεώργιος Παρδακίδης
Μέλος
Αντώνης Αντωνίου
Mέλος